O MNE

Som absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty. Odbor architektonické konštrukcie a projektovanie. Mám vyše 10 ročnú prax v oblasti projektovania pozemných stavieb, architektúry a grafického designu. Moja práca je primárne vytváraná v programe ArchiCAD. Som skúseným používateľom programov ArchiCAD, Artlantis Studio,Maxwell Studio/Render, Twinmotion, Photoshop, Illustrator, v ktorých vytváram výkresovú dokumentáciu, vizualizácie a grafiku. 
Počas štúdia na Stavebnej fakulte som si prehĺbil odborné vedomosti z konštrukcií pozemných stavieb, architektúry a stavebnej fyziky. To mi pomohlo pri riešení  problémov spojených s navrhovaním stavieb.  V praxi som sa naučil rozumieť potrebám zákazníkov a nájsť vhodné riešenia z architektonického, konštrukčného a fyzikálneho hľadiska. Popri práci pôsobím ako interný doktorand Katedry konštrukcií pozemných stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

PROJEKTOVANIE

Projekty objektov pozemných stavieb, štúdie, tepelno-technické posúdenia, atď.

VIZUALIZÁCIE

Architektonické vizualizácie exteriéru/interiéru, návrh interiéru.

GRAFICKÝ DESIGN

Grafická tvorba - logá, firemná identita, portfólia, plagáty, obaly kníh, atď.

SOCIÁLNE SIETE

Zostaňte so mnou v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí

LUKáš bosák

Partneri

KVALITA, ZODPOVEDNOSŤ, KREATIVITA, ZMYSEL PRE DETAIL, TECHNICKÉ MYSLENIE, DÔSLEDNOSŤ