O MNE

Som absolventom Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty. Odbor architektonické konštrukcie a projektovanie. Mám 10 ročnú prax v oblasti pozemných stavieb, designu a architektúry. Moja práca je primárne vytváraná v programe ArchiCAD. Som skúseným používateľom programov ArchiCAD, Maxwell Studio/Render, Photoshop, Illustrator, v ktorých vytváram výkresovú dokumentáciu, vizualizácie a grafiku. Počas štúdia na Stavebnej fakulte som si prehĺbil odborné vedomosti z konštrukcií pozemných stavieb, architektúry a stavebnej fyziky. To mi pomohlo pri riešení  problémov spojených s navrhovaním stavieb.  V praxi som sa naučil rozumieť potrebám zákazníkov a nájsť vhodné riešenia z architektonického, konštrukčného a fyzikálneho hľadiska. Popri práci pôsobím ako doktorand na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

PROJEKTOVANIE

Projekty objektov pozemných stavieb, štúdie, tepelno-technické posúdenia, atď.

VIZUALIZÁCIE

Architektonické vizualizácie exteriéru/interiéru, návrh interiéru.

GRAFICKÝ DESIGN

Grafická tvorba - logá, firemná identita, portfólia, plagáty, obaly kníh, atď.

SOCIÁLNE SIETE

Zostaňte so mnou v kontakte prostredníctvom sociálnych sietí

LUKáš bosák

Partneri

kreativita
TECHNICKÉ MYSLENIE
dôslednosť
SPOĽAHLIVOSŤ
samostatnosť
prispôsobivosť
ZMYSEL PRE DETAIL
zodpovednosť